Ladda ner LMC:s budgetmall

Ladda ner LMC:s egen budgetmall för att få koll på ekonomin i ditt företag.

I mallen kan du fylla i intäkter, utgifter, privatuttag/lön, kommande kostnader och få en överblick över företagets totala ekonomi. Obs! Detta är inte samma sak som bokföring.

När du fyller i dina siffror räknas totalen ut automatiskt. De svarta hörnen i budgetmallen är kommentarer för att förklara funktionerna.

Klicka på knappen för att ta dig till budgetmallen. Gör en kopia till din egen Drive-mapp (vi rekommenderar detta alternativ) eller ladda ner den som en Excel-fil. Lycka till med siffrorna!